Binnen 7 werkdagen gemonteerd

Vakkundige installatie

Achteraf betalen via iDEAL

Ook in de weekenden

CO gecertificeerd

Ons privacy beleid

Totaalwarmte is een onderneming die via de website diensten aanbiedt op het gebied van warmte. Om deze diensten goed uit te voeren hebben wij van uw privacy gevoelige informatie nodig. Deze verklaring geeft informatie over hoe Totaalwarmte omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden verkregen bij het bezoeken van onze website of het afnemen van een dienst of een product. Wij zullen duidelijk vermelden en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens gebruiken. Wij vragen uitdrukkelijk om toestemming om deze gegevens te verzamelen en te bewaren.

Onze contactgegevens
Naam Kantoor: Totaalwarmte BV
Adres: Flemingweg 18 B
Postcode/plaats: 2408 AV Alphen aan den Rijn
Telefoonnummer: 0172 477150
KVK: 72256249 Totaalwarmte BV
BTW NL859048895B01
E-mailadres: verkoop@totaalwarmte.nl

Onze contactgegevens
Naam Kantoor: Totaalwarmte Beheer BV
Adres: Flemingweg 18 B
Postcode/plaats: 2408 AV Alphen aan den Rijn
Telefoonnummer: 0172 477150
KVK: 72256249 Totaalwarmte beheer BV
BTW NL859048895B01
E-mailadres: verkoop@totaalwarmte.nl


Onze dienstverlening

Totaalwarmte verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens.
Dit is afhankelijk van welke dienst, product en of functionaliteit u gebruik maakt. Wij gebruiken u persoonsgegevens voor het volgende:

 • Het uitvoeren van opdrachten of aanvragen
 • Om u te informeren over het verloop van u bestelling
 • Om u sollicitatie te verwerken
 • Voor het bestellen en het versturen van producten
 • Om onze dienstverlening te verbeteren
 • Garantie op onze producten
 • Het uitvoeren van werkzaamheden voor diensten die u heeft afgenomen
 • Om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van u interesse
 • Het afhandelen van betalingen
 • Om klachten af te handelen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Totaalwarmte BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals het verwerken van onze belastingaangifte
 • Om u gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden
 • U te informeren over wijzigingen in onze producten of diensten
 • Om uw gegevens te verwerken voor deelname aan acties.
 • Om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van interesse
 • Welke persoonsgegevens verwerken wij van u

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bank rekeningnummer (IBAN)
 • Gebruikersnaam
 • Informatie die u zelf invult voor een klacht/vraag via een contact formulier
 • Indetifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website
 • Google analytics
 • FB Pixel
 • Sollicitatie gegevens (CV, brief, etc)
 • Welke gevoelige persoonsgegevens verwerkt Totaalwarmte
  Totaalwarmte BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens :

 • Bank gegevens indien van toepassing bij aanvraag krediet of lease overeenkomst
 • Hieronder staan de grondslagen die betrekking hebben tot de genoemde doelen: Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerking verantwoordelijke rust
 • Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • Geautomatiseerde besluitvorming
  Totaalwarmte BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Totaalwarmte BV) tussen zit.
 • Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens
  Totaalwarmte bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren. Voor garantie en terugroepacties houden wij persoonsgegevens voor een langere periode vast.

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Totaalwarmte verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Totaalwarmte gebruikt cookies en Facebook pixel om onze dienstverlening te optimaliseren en te verbeteren. Wij gebruiken gegevens van u account en aankopen in ons webshop om zo de beste ervaring te kunnen bieden. Aan de hand van deze gegevens zullen we onze website verbeteren en zo mogelijk aanpassen. Wilt u meer weten over onze Cookies, lees dan ons Cookiebeleid.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Wanneer uw persoonsgegevens door Totaalwarmte BV worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken. Dit doet u door een schriftelijke aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN nummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

  Totaalwarmte BV zal zo snel mogelijk reageren, uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek. Totaalwarmte BV wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit Persoonsgegeven. Dat kan via de volgende link: Autoriteit persoonsgegevens

  Recht van inzage van de betrokkene
  U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek kunnen in gaan, wij zullen dit beoordelen en u hiervoor informeren.

  Recht op rectificatie:
  Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

  Recht op gegevensuitwisseling (recht op vergetelheid)
  Op grond van de AVG kun je een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Echter voor garantie afhandeling zal bepaalde gegevens noodzakelijk moeten zijn. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren standaard een termijn van 2 jaar. . Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals de gegevens voor de belastingdienst.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Totaalwarmte BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigen tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met onze klantenservice of via info@totaalwarmte.nl

  Websites van derden
  Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die doormiddel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare manier metuw persoonsgegevens omgaan

  Privacy voorwaarden downloaden
  > Download onze privacy voorwaarden